علوم انسانی و اجتماعی، نرم افزار تمدن سازی

ما در پی توسعه علوم انسانی و اجتماعی بر اساس مبانی اسلامی متناسب با مسائل کنونی انقلاب اسلامی هستیم.

علوم انسانی و اجتماعی، نرم افزار تمدن سازی

ما در پی توسعه علوم انسانی و اجتماعی بر اساس مبانی اسلامی متناسب با مسائل کنونی انقلاب اسلامی هستیم.

آخرین نظرات

بسمه تعالی

رزومه علمی و اجرایی

الف :معرفی کلی:

نام و نام خانوادگی : حسین سرآبادانی تفرشی  

تحصیلات :دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته دانشگاه امام صادق(ع) در رشته معارف اسلامی و مدیریت با گرایش بازرگانی ورودی 1387

کد دانشجویی :873088557 شماره تماس:09384639870پست الکترونیکی:87sarabadani@gmail.com

ب :سوابق علمی                  

1- نگارش مقالات :

1-1            وحدت گرایی در علم و حل مسائل تمدنی(در دست چاپ)

1-2            نقدی بر نظریه عمومی سیستم ها(پذیرش در اولین همایش تفکر سیستمی ،شیراز 1390)

1-3            بررسی تطبیقی اندیشه خاتمیت در آرای شهید مطهری ،اقبال لاهوری و عبدالکریم سروش(در دست چاپ)

1-4            مطهری ،فیلسوف فطرت (نظریه اسلام در باب انسان) در دست چاپ

1-5            بررسی تطبیقی آرای شهید مطهری و علامه مصباح یزدی در باب مسئله اصالت فرد یا جامعه

1-6            نسبت عقل و دین در اندیشه متفکران مسلمان

1-7            بررسی تطبیقی خود کنترلی غربی و اسلامی(در حوزه رفتار سازمانی)

1-8            نظریه ولایت فقیه در دو تفسیر انتخاب یا انتصاب

1-9            بررسی چرایی عدم تعرض امام خمینی(ره) به نبود اصل ولایت فقیه در پیش نویس قانون اساسی(در دست چاپ)

1-10        فیلسوف گفتگو ،مروری بر اندیشه های دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

1-11        نظام سیاسی در ایران ،پارلمانی یا ریاستی

1-12        نگارش مقالات متعدد در حوزه مهدویت همچون :دو نگاه به آینده تاریخ ،جهانی شدن آمریکایی و مهدوی ،آیا ظهور نزدیک است؟ آسیب شناسی جریان های انحرافی در حوزه مهدویت و...(چاپ شده در فصلنامه دفتر مهدویت بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)

1-13        نگاه راهبردی و تمدنی به موضوع مهدویت(چاپ شده در فصلنامه فوق الذکر)

1-14        بررسی انتقادی وحی ونبوت در اندیشه دکتر سروش

1-15        ضرورت پرداخت به اندیشه های مقام معظم رهبری

1-16        پارادایم رشد در مدیریت منابع انسانی بر اساس اندیشه شهید مطهری

1-17        تأثیر اندیشه عدالت بر ماهیت و ساختار حکومت اسلامی بر اساس سیره و مکتب امام علی(ع)

1-18        تدوین راهبردها بر اساس فرآیند مدیریت راهبردی(مطالعه موردی:شرکت پتروشیمی رازی)

2- نگارش کتاب :

2-1ملک مهدوی(چاپ شده از طرف واحد پژوهش و نشر بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع))

2-2آیین مهدویت (در حال چاپ به سفارش سازمان بسیج دانشجویی کشور)

3- کارهای در دست اقدام :

3-1 علوم انسانی اسلامی ،از معنا تا امکان و چگونگی

3-2 عقلانیت و تفاسیر متعدد بر آن

3-3 سیاست های تعیین نرخ ارز و آثار آن بر تجارت بین الملل

3-4 نگارش کتاب آموزش عمومی مفاهیم اقتصادی با رویکرد تبیین اندیشه های اقتصادی رهبری

3-5 نگارش کتاب تحلیل صنعت پتروشیمی ایران

3-6 درآمدی بر فلسفه مدیریت در نگرش اسلامی و غربی

3-7 سیاست گذاری جمعیت در ایران، آسیب ها و راهکارها

4- کارهای علمی دیگر :

4-1 سردبیر فصلنامه منتظر صادق (انتشار یافته در دفنر مهدویت واحد پژوهش و نشر بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)

4-2 سرگروه طرح مطالعاتی شهید مطهری به مدت دو سال

4-3 کمک استاد درس قواعد عربی و نحو

4-4 ویراستاری و آماده سازی کتب چاپ نشده استاد مطهری با همکاری دفتر بینش مطهر دانشگاه امام صادق(ع)

4-5 شرکت در دوره مطالعاتی غرب شناسی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) در سال 1388

پ: سوابق اجرایی

ا- مسئول واحد پژوهش دفتر مهدویت دانشگاه امام صادق(ع) به مدت دو سال

2- رئیس دفتر مهدویت دانشگاه امام صادق(ع) به مدت یکسال

3- عضو و اجراکننده به عنوان مربی در طرح صالحین بسیج شهری منطقه تفرش

4- عضو ستاد اقامه نماز جمعه به مدت یک سال در شهرستان تفرش

5- معاون اجرایی بسیج پایگاه مساجد به مدت سه سال و بسیج مدارس به مدت یک سال

6-رئیس انجمن اسلامی مدارس و عضو مجمع انجمن اسلامی مدارس استان مرکزی به مدت یکسال

 

ت: مطالعات :

1-    مطالعه دروس حوزوی چون منطق ،اصول فقه و قواعد عربی

2-    مطالعه آثارمتفکران اسلامی همچون شهید مطهری ،علامه مصباح یزدی ،آیت الله جوادی آملی ،علامه طباطبایی،مقام معظم رهبری و حضرت امام خمینی (ره)

3-    مطالعه آثار جریان روشنفکری از دکتر شریعتی تا دکتر سروش

4-    مطالعه در حوزه مدیریت عمومی و مدیریت بازرگانی(نظریات سازمان و مدیریت ،اندیشه های مدیریت در سیر تاریخی رفتار سازمانی ،جامعه شناسی و روان شناسی سازمان ها،تجزیه و تحلیل سیستم ها و طراحی و تغییر در سازمان ؛مدیریت راهبردی، بازاریابی ومدیریت منابع انسانی)

5-    مطالعه در حوزه اقتصاد ،علوم سیاسی و جامعه شناسی

6-    مطالعه درحوزه فلسفه اسلامی و فلسفه غرب و شاخه قرن بیستمی آن یعنی فلسفه علم

7-    مطالعه در حوزه اندیشه اسلامی ،به شکل تخصص در حیطه مهدویت ،معرفت شناسی و هستی شناسی

8-    مطالعه تاریخ جریان های سیاسی در ایران و مطالعه اجمالی تاریخ تمدن جهان