علوم انسانی و اجتماعی، نرم افزار تمدن سازی

ما در پی توسعه علوم انسانی و اجتماعی بر اساس مبانی اسلامی متناسب با مسائل کنونی انقلاب اسلامی هستیم.

علوم انسانی و اجتماعی، نرم افزار تمدن سازی

ما در پی توسعه علوم انسانی و اجتماعی بر اساس مبانی اسلامی متناسب با مسائل کنونی انقلاب اسلامی هستیم.

آخرین نظرات

به نام خداوند جان و خرد

آغازنامه

حمد و سپاس خالق قلم و اندیشه را که جان آدمی را آمیخته به خرد و حکمت نهاد و او را تشنه حقیقت نهاد.آنچه در این سرآغاز ابتدایی در راه اندازی این وبلاگ برایتان عرض می کنم آن است که علوم انسانی و اجتماعی امروز نقطه حیاتی انقلاب اسلامی در جهت تمدن سازی است.علوم انسانی بعد نرم افزاری و نرم تمدن اسلامی است که سبب شکل گیری این انقلاب بوده است.بلا شک تداوم این انقلاب و منش و راه امام بزرگوار نیز در کار مجاهدانه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی است.

علوم انسانی و اجتماعی مدرن از بعد از عصر روشنگری در دنیای مدرنیته تمدن مدرن را تئوریزه و بعد تکنولوژیک و سخت افزارانه آن را هدایت کرد.این علوم در دو سه قرن گذشته مبتنی بر فلسفه غرب و در یک زایش به قول کستلر خواب گونه متولد شد.دانشمندان علوم انسانی به مثابه خوابگردهایی دور یکدیگر چرخیدند تا انباشت دانش متناسب با مسائل و نیازهای دنیای غرب رقم بخورد.

اینک ما در مرحله حساسی قرار گرفته ایم. تمدن نوین اسلامی زمانی می تواند پرچم ارائه یک مدل کارآمد و تازه را برای جهان ابلاغ کند که خود در بعد نرم افزارانه تمدن یعنی علوم انسانی و اجتماعی اولا دارای نسخه هایی بومی برای حل مسائل جاری خود باشد و ثانیا ارائه دهنده نسخه های جهانی برای حل مسائل دنیای کنونی باشد.

آنچه محور مطالب ما در این وبلاگ خواهد بود عمدتا حول دو رشته مهم علوم اجتماعی اقتصاد و مدیریت و رشته پایه ای علوم انسانی یعنی فلسفه خواهد بود.در پرداخت به این موضوعات نیز هم بر اساس نگرش اسلامی و هم متناسب با مسائل کنونی خود به آن خواهیم پرداخت.

سعی ما بر آن است که به تناسب در باب علوم انسانی و اجتماعی و مسائل آن یک به یک در سرمقاله های کوتاه اشراتی داشته باشیم.

ومن الله توفیق

حسین سرآبادانی تفرشی /آذرماه1391