علوم انسانی و اجتماعی، نرم افزار تمدن سازی

ما در پی توسعه علوم انسانی و اجتماعی بر اساس مبانی اسلامی متناسب با مسائل کنونی انقلاب اسلامی هستیم.

علوم انسانی و اجتماعی، نرم افزار تمدن سازی

ما در پی توسعه علوم انسانی و اجتماعی بر اساس مبانی اسلامی متناسب با مسائل کنونی انقلاب اسلامی هستیم.

آخرین نظرات

بسم الله الرحمن الرحیم

         مدیریت دانش باشد یا هنر، فرقی نمی کند مقوله ای نامأنوس و بدقواره در شرایط کنونی جامعه ماست و با دنیای واقعی اداره جامعه کشور ما فاصله گرفته است. این موضوع هم مرهون کم توجه ای طبقه دانشجوی رشته مدیریت و هم نظام آموزش ماست. رواج تفکر مهندسی در اداره جامعه به واسطه مدیرانی مهندس و ناآشنا با این حوزه کشور ما را با مشکلات عدیده ای روبرو ساخته است. پرداخت به حوزه مدیریت و شکافتن ابعاد نظری و عملی آن برای کشور ما امروز یک نیاز بلکه یک ضرورت است:

         به مرور مطالب زیر در این وب سایت قرار می گیرد:

           مسئله شناسی مدیریت بازرگانی در ایران

          منطق فازی، از مفهوم شناسی تا کاربردهای عملیاتی

          زبان اندام در دنیای تجارت و سیاست

          آشنایی با اعتبارات اسنادی

          مروری بر دانش مدیریت استراتژیک

         معرفی و ارائه مقاله ای خوب در حوزه مدیریت استراتژیک

        کارآفرینی و نوآوری، موتور رشد اقتصادی

         طرح کسب و کار

        اینکوترمز 2010