علوم انسانی و اجتماعی، نرم افزار تمدن سازی

ما در پی توسعه علوم انسانی و اجتماعی بر اساس مبانی اسلامی متناسب با مسائل کنونی انقلاب اسلامی هستیم.

علوم انسانی و اجتماعی، نرم افزار تمدن سازی

ما در پی توسعه علوم انسانی و اجتماعی بر اساس مبانی اسلامی متناسب با مسائل کنونی انقلاب اسلامی هستیم.

آخرین نظرات

بسم الله الرحمن الرحیم

            امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد اولویت مهم امروز جوامع جهانی است. این ضرورت برای کشور ما دارای اهمیت مضاعف  است.ناکارآمدی های داخلی و تشدید تحریم های بین المللی، موجی هم افزا را برای ضربه زدن به اقتصاد ملی مهیا کرده است. در این میان پرداخت به مسائل نظری و عملی اقتصاد جهان امری ضروری به نظر می رسد.

     به مرور مطالب زیر در این وب سایت قرار می گیرد:

      مروری بر ادبیات اقتصاد مقاومتی

   نظام های نرخ ارز در اقتصادهای جهان

   مصرف در ایران

  یادداشتی در باب تولید ملی

جمهوری های پوشاک

مقررات متحده الشکل اعتبارات اسنادی

کارآفرینی و نوآوری، موتور رشد اقتصادی

تصویری آماری از وضعیت تولید در ایران

ارکان اقتصاد مقاومتی در اندیشه مقام معظم رهبری

معرفی و ارائه دو کتاب در حوزه اقتصاد

درآمدی بر اقتصاد مقاومتی در اندیشه کلام مقام معظم رهبری